Studentjuristen
Hjem

Studentjuristen tilbyr gratis juridisk rådgivning til privatpersoner.

Rettsområder

Familieretten omfatter reglene for inngåelse og oppløsning av ekteskap, og de økonomiske forhold mellom ektefeller.


Arveretten omhandler formue, herunder gjenstander og rettigheter, som tilhørte avdøde, som deretter skal fordeles i henhold til testament eller arvelovens regler.

Husleieloven regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leier og utleier av boliger.


Sentrale temaer er blant annet krav til husrom, leiepris, partenes plikter, utkastelse, fremleie, varighet og tilbakelevering.


Avtaleretten er et vidtspennende rettsområde som inneholder regler om inngåelse av avtaler, regler om når inngåtte avtaler er ugyldige, avtalesensur og øvrig tolkning av avtaler.Sosialretten regulerer ulike økonomiske og ikke-økonomiske tiltak som enkeltpersoner etter omstendighetene kan ha krav på. 


Reglene har som formål blant annet å bedre levekår og bidra til sosial og økonomisk trygghet, samt forebygge sosiale problemer.


Arbeidsretten regulerer forholdene i arbeidslivet.


Arbeidsmiljøloven setter krav til ansettelsesprosessen, psykisk og fysisk arbeidsmiljø, arbeidstid, permisjon, oppsigelse og mye mer.


Trygderetten omfatter regler om økonomisk kompensasjon ved forskjellige livssituasjoner, herunder arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, skade og sykdom, uførhet, alderdom og dødsfall.


Styremedlemmer

Saksbehandlere

Sørlandsadvokatene

Sørlandsadvokatene DA bistår Studentjuristen med kvalitetssikring

Er du usikker på om du har en god sak eller hvilke rettigheter du har i en situasjon? Ta kontakt, så tar vi en vurdering.

unsplash