Studentjuristen
Hjem

Studentjuristen tilbyr gratis juridisk rådgivning til privatpersoner.

Rettsområder

Familieretten omfatter reglene for inngåelse og oppløsning av ekteskap, og de økonomiske forhold mellom ektefeller.


Arveretten omhandler formue, herunder gjenstander og rettigheter, som tilhørte avdøde, som deretter skal fordeles i henhold til testament eller arvelovens regler.

Avtaleretten er et vidtspennende rettsområde som inneholder regler om inngåelse av avtaler, regler om når inngåtte avtaler er ugyldige, avtalesensur og øvrig tolkning av avtaler.Arbeidsretten regulerer forholdene i arbeidslivet.


Arbeidsmiljøloven setter krav til ansettelsesprosessen, psykisk og fysisk arbeidsmiljø, arbeidstid, permisjon, oppsigelse og mye mer.


Husleieloven regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leier og utleier av boliger.


Sentrale temaer er blant annet krav til husrom, leiepris, partenes plikter, utkastelse, fremleie, varighet og tilbakelevering.


Dersom du er usikker på hvilket rettsområdet spørsmålet ditt faller inn under, kan du likevel kontakte oss. Vi vurderer deretter om det er noe vi kan hjelpe med. 

Styremedlemmer

Saksbehandlere

Sørlandsadvokatene

Sørlandsadvokatene DA bistår Studentjuristen med kvalitetssikring

Er du usikker på om du har en god sak eller hvilke rettigheter du har i en situasjon? Ta kontakt, så tar vi en vurdering.

unsplash