Studentjuristen
Om oss

Om Studentjuristen

Hvem er Studentjuristen?

Studentjuristen er en rettshjelpsorganisasjon drevet av rettsvitenskapsstudenter fra Universitetet i Agder.


Rettshjelp kan ofte være dyrt og problematisk. Derfor tilbyr vi et rettshjelptiltak som er lettvint, effektivt og ikke minst gratis. Vi er en rådgivende organisasjon som hovedsakelig tar saker innenfor følgende rettsområder: arbeidsrett, arv- og familierett, avtalerett, og husleierett.


Studentjuristen holder til i Kristiansand og har sitt hovedvirkeområde i sørlandsbyen. Til tross for at de fleste sakene våre kommer inn fra Kristiansand-området ønsker vi å nå ut til alle landsdeler. Ta kontakt med oss, så tar vi en vurdering på om vi kan bistå. 


I tillegg til å bidra med rådgivning i enkeltsaker tilbyr vi foredrag i utvalgte rettsområder.


Sørlandsadvokatene DA bistår organisasjonen med kvalitetssikring og veiledning.

Studentjuristen saksbehandlere
Studentjuristen - gratis rettshjelp

Organisering

Studentjuristen består av rettsvitenskapstudenter fra 2. og 3. kull ved Universitetet i Agder. Organisasjonen består av et styre på fem personer, samt femten saksbehandlere. Alle i organisasjonen jobber frivillig, og vi kan derfor tilby rådgivning gratis.


Nye saksbehandlerstillinger utlyses ved starten av hvert semester. Våre saksbehandlere får tildelt saker fortløpende og jobber i grupper på to eller tre, avhengig av sakskompleksitet. På denne måten kan vi kvalitetssikre hverandre og sikre forsvarlig rådgivning. 


På våren får saksbehandlerne mulighet til å søke seg inn i styret. Styret opptrer som kontaktpersoner for øvrige saksbehandlere og har ellers administrative oppgaver knyttet til organisasjonens daglige drift.


Arbeid i Studentjuristen gir ikke bare muligheter for å bistå en klient i en vanskelig situasjon, men gir studenter mulighet til å utøve jussen i det praktiske liv. Vi har tro på at dette kan øke studenters kvalifikasjoner som fremtidige jurister.Kontaktinfo styre