Studentjuristen
Husleierett

Husleierett

Om husleieretten

Husleieretten omhandler tvister om leie og utleie av husrom. Den sentrale loven på husleierettens område er lov 26 mars 1999 nr 17 om husleieavtaler.


Utgangspunktet for partenes rettslige forpliktelser er leieavtalen, og man går ut fra prinsippet om at avtaler skal holdes. Husleieloven er såkalt semi-preseptorisk, hvilket betyr at den ikke kan avtales bort fra, med mindre det er til fordel for leietaker. Leieavtalen gir imidlertid ikke alltid svar på spørsmålet, av den grunn oppstår ofte problemer.


Typisk for husleietvister er spørsmål rundt depositum, leiesum, opphør av leieforhold, utvask av husrom og mangler ved leieforholdet. Et vanlig spørsmål er om utleier kan øke husleie, og eventuelt hvor mye utleier kan øke husleien.


Vi anbefaler at å først ta kontakt med utleier for å forsøke å komme til enighet. Ofte kan problemet stamme fra at man misforstår hverandre, så en god start er å klarlegge at man har samme forståelse for avtalen. Vi kan også anbefale at du går innom husleietvistutvalget sin nettside som gir en oversiktlig og enkelt forklart oppsummering av husleieloven - http://husleieloven.htu.no/


Sitter du med en husleierettslig problemstilling eller spørsmål? Ta kontakt med Studentjuristen, for gratis rettshjelp ved husleierettslig spørsmål.

unsplash