Studentjuristen

Avtalerett

Den sentrale loven på avtalerettens område er lov 31. mai 1918 nr. 4 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (avtaleloven). Øvrige spørsmål behandles etter ulovfestet rett.


Avtale- og kontraktsretten inneholder regler om blant annet hvordan avtaler gyldig inngås, hvordan avtaler tolkes og forstås, konsekvenser av avtalebrudd, relger om ugyldige avtaler og regler om fullmakter.


Det er formfrihet ved inngåelse av avtaler. Både muntlige og skriftlige avtaler er rettslig bindende og innebærer at partene har krav på den avtalte ytelsen så langt man selv leverer sin del. I tillegg kan det inngås avtaler gjennom handlinger, for eksempel ved at man plukker en vare i butikken og betaler for den.


Vi anbefaler at avtaler utover de dagligdagse nedtegnes skriftlig. Slik kan man lettere dokumentere hva som ble avtalt ved en eventuell rettslig tvist.


Sitter du med en avtalerettslig problemstilling eller spørsmål? Ta kontakt med Studentjuristen. Vi hjelper deg gratis.

Kort om avtaleretten

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å klikke på "Godta" samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Godta