Studentjuristen
Avtalerett

Avtalerett

Om avtaleretten

Den sentrale loven på avtalerettens område er lov 31. mai 1918 nr. 4 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (avtaleloven). Øvrige spørsmål behandles etter ulovfestet rett.


Avtale- og kontraktsretten inneholder regler blant annet om hvordan avtaler gyldig inngås, hvordan avtaler tolkes og forstås, konsekvenser av avtalebrudd, relger om ugyldige avtaler og regler om fullmakt.


Det er formfrihet ved inngåelse av avtaler. Både muntlige og skriftlige avtaler er rettslig bindende og innebærer at partene har krav på den avtalte ytelsen så langt man selv leverer sin del. 


Vi anbefaler at avtaler utover de dagligdagse nedtegnes skriftlig. Slik kan man lettere dokumentere hva som ble avtalt ved en eventuell rettslig tvist.


Sitter du med en avtalerettslig problemstilling eller spørsmål? Ta kontakt med Studentjuristen. Vi tilbyr lettvint, effektiv og gratis rettshjelp.